Adra

ADRA Laos

Tornádo v ČR: Okamžitá pomoc při mimořádných událostech

POMOC OBLASTEM JIŽNÍ MORAVY ZASAŽENÝM TORNÁDEM! Stačilo pár minut a lidé přišli téměř o vše. Situace v obcích zasažených tornádem si žádá rychlé řešení, i proto ADRA vypsala veřejnou sbírku. Finanční pomoc bude prioritně zaměřená na přímou pomoc zasaženým obyvatelům. Darovat můžete snadno přes:

  • Darujme – SOS Tornádo v ČR  nebo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.
  • Poslat můžete i DMS ADRA 30/60/90 na číslo 87 777.

ADRA v těchto chvílích situaci prostřednictvím vedoucího oddělení mimořádných událostí Josefa Koláčka monitoruje a připravuje podmínky na zapojení dobrovolníků a Krizových intervenčních ADRA týmů pro psychosociální pomoc lidem, jakmile to situace a záchranné složky na místě umožní.

ADRA všem ochotným sestrám, bratřím i sborům děkuje za zaslané finanční příspěvky. Pomoc zasaženým lidem bude však dlouhodobá. Vaše materiální dary (řešíme aktuálně lokální skladování) i zapojení dobrovolníků přijdou vhod v následujících dnech a týdnech, vždy však v návaznosti na koordinaci s obecními úřady a složkami Integrovaného
záchranného systému.

Pro další informace, vývoj situace a možnosti zapojení sledujte naše www.adra.cz a sociální sítě ADRA.

Děkujeme, že pomáháte s námi!


SBÍRKA NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ

ADRA již řadu let propojuje ty, kteří pomáhat chtějí, s lidmi, kteří to potřebují. Ačkoliv ADRA zajišťuje především službu dlouhodobých dobrovolníků, letos na jaře se v řadě měst významně zapojila do jednorázových nákupů pro seniory a další osoby.

Konkrétně naši dobrovolníci roznesli 49 360 roušek, 2575 nákupů a tisíce informačních letáků. Písemné a telefonické kontakty s potřebnými lidmi rovněž dosáhly řádu tisíců. V současnosti ADRA připravuje další možnosti, jak zůstat v kontaktu s osamělými lidmi a seniory, kteří jsou izolováni v sociálních zařízeních, ale jejich potřeba lidského kontaktu a přátelského zájmu nevymizela, spíše naopak vzrostla.

Dobrovolnictví je však důležité i pro ty, kteří pomáhají. Jindřiška Patočková sloužív Charitativním obchůdku ADRA Turnov a také organizuje další dobrovolníky. Týdně odpracuje zdarma více než 30 hodin. Jak sama říká, dobrovolnictví jí v životě velmi pomohlo: „Dlouho jsem bojovala s tím, že mě v mém věku nikde nechtěli. Vyzkoušela jsem všechno, chtěla jsem i uklízet, mýt nádobí, ale nikde pro mě neměli místo. Myslela jsem si, že jsem úplně k ničemu, ale dobrovolnictví v Adře mě zachránilo.“

Všichni dobrovolníci ADRA musí být pečlivě vybráni, proškoleni, dlouhodobě vedeni a ze zákona pojištěni na ochranu svou, klienta i zdravotního zařízení. Řada dobrovolnických center ADRA provozuje právě charitativní obchůdky, aby mohlo dobrovolníky do organizací vysílat a hradit potřebné náklady. Dnešní sbírka přispívá na tyto výdaje.

Jménem všech osamocených seniorů, dětí, hendikepovaných lidí i jménem více než 2700 dobrovolníků vám za vaše dary velmi děkujeme!

„Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“
Přísloví 11, 25 (B21)

Martina Špinková
Koordinátorka ADRA aktivit v CASD

Sbírka ČS 2124349/0800 v.s. 42
Sbírka MSS 1644247329/0800 v.s. 42

ADRESA: Suvorovova 478, 742 42 Šenov u N. Jičína