Setkání s Pánem Ježíšem…

Doba dovolených, letních táborů, cestování a nových zážitků je v plném proudu. Napadlo mě pozvat vás v této době na nevšední cestu poznávání Pána Ježíše Krista prostřednictvím seriálu Vyvolení [The Chosen]. Asi jste se o tomto seriálu už dověděli z jiných zdrojů a možná ho také i shlédli. Ale z vlastní zkušenosti vím, že i když první zhlédnutí bylo pro mne velmi silné, v dalším sledování jsem si všiml detailů, které jsem napoprvé nepostřehl. A když jsem pak mohl ke sledování pozvat někoho dalšího, zhlédnutí s někým jiným bylo opět novým zážitkem.

I když příběhy se nedrží přímo biblického textu a do děje jsou vloženy osobní prožitky Ježíšových učedníků, další postavy i dialogy, které v bibli nenajdete, způsob vyprávění toho, jak asi mohli setkání s Ježíšem prožívat jeho současníci, je unikátní. Způsob podání mě oslovil proto, že zachycuje nebo odráží prožitky a zkušenosti, které s Ježíšem prožíváme v dnešní době i my. A tak zkuste si najít čas na setkání s Pánem Ježíšem i prostřednictvím tohoto seriálu. Nakonec si dovolím přidat jeden z mnoha komentářů k seriálu:

„Na štěstí mě neodradilo netradiční pojetí. Úžasný, jedinečný seriál, ve kterém můžete Ježíše vnímat srdcem, o což tvůrcům i všem, kdo se na seriálu podílí, určitě jde! Nádherný počin, který vás přiblíží k Bohu, a víc pochopíte Jeho nekonečnou lásku! Boží přítomnost mě provázela neustále, každým dílem. Ať jsme blíž jeho srdci!“

Zdeněk Kogut

Pro ty, kteří ještě zatím první dvě série seriálu neviděli, chci uvést, že nejjednodušším způsobem, jak seriál sledovat, je klinout na odkaz webových stránek „Nové stvoření“, kde jsou už nastaveny české titulky – https://www.nove-stvoreni.cz/online-serial-vyvoleni-the-chosen.  Oficiální stránky seriálu: https://watch.angelstudios.com/thechosen, jsou v angličtině. Jak na anglických stránkách „Angel Studios“, tak i na stránkách „Nové stvoření“ je odkaz, který umožňuje stažení mobilní aplikace, abyste seriál mohli sledovat i na svém mobilu.


Pozvánka na Biblický týden MSS

Celosvětová modlitba za Ukrajinu


Vedenie Ukrajinskej únie v osobe predsedu brata Nosova sa na nás obrátilo s pozváním k celosvetovému modlitebnému stíšeniu za mier na Ukrajine, ktoré sa uskutoční od 7. do 9. marca. Pripojme sa k ťažko skúšaným, ale statočným sestrám a bratom cirkvi adventistov, ale aj členom iných cirkví a náboženských spoločností v našom bratskom národe a na celom svete a pozdvihnime spolu s nimi náš hlas k láskavému Bohu, aby zastavil agresívnu vojnu na území slobodného štátu, ktoré si už vyžiadalo stovky civilných obetí, tisícky padlých vojakov a vyhnalo z domovov milióny ukrajinských obyvateľov. V Českej a Slovenskej republike sa už s dôsledkami vojnového konfliktu stretávame, keď k nám prichádzajú občania Ukrajiny z Charkova, Kyjeva, Žytomyru, Nikolajeva a ďalších miest a dedín. Počujeme ich rozprávanie, osobné príbehy a svedectvá, ktoré nás nenechávajú ľahostajnými. Možno máme občas pochybnosti o účinnosti našich modlitieb zoči voči násobnej vojenskej presile útočníka. Pre nášho Boha však nič nie je nemožné. Veríme, že modlitba je stále najúčinnejším nástrojom na zastavenie zla, bezzákonosti, utrpenia a bolesti. Spôsob, akým sa zapojíte, nechávame na vašich možnostiach a príležitostiach. Už či to budú individuálne modlitby „v komôrke“, alebo spoločné stíšenia v skupinkách cez zoom alebo zvolaných do domácností alebo zborov.

Pozývame každého Ukrajinca, každú rodinu, každého kresťana, komunitu celého sveta, aby sa zjednotila v neutíchajúcej modlitbe pokánia a vo vrúcnej viere, aby aj dnes Boh dal svoju odpoveď na úprimnú a pokornú modlitbu nášho srdca. Modlime sa za to, aby zastavil bláznovstvo bezzákonnosti a dal Ukrajine záchranu a mier.

„No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas.“ (Žalm 55,17.18)

Proti náporu zla a vojny sa postavme modlitbou. Keď sa modlíme, Boh pracuje.

Ostávame s bratským pozdravom

Mikuláš Pavlík
František Kolesár
Vít Vurst
Daniel Dobeš


Poselství tří andělů a poslání církve – Přednášky modlitebního týdne 2021

Od 6. do 13. listopadu 2021

Pro popis nedávných událostí ve světě se často používá výraz „bezprecedentní“ (nevídaný, neslýchaný). Nikdy dříve se v relativně krátkém čase neodehrávaly tak obrovské události a změny, které rychle a hluboce ovlivnily téměř všechny oblasti našeho života. Lidé očekávají, že se něco zásadního stane, avšak předpovědi odborníků ohledně budoucnosti jsou nejasné a nejisté. Právě nyní nastal ten správný okamžik, aby adventisté sedmého dne dokázali pod vedením Ducha svatého s odvahou zvěstovat poselství tří andělů ze Zjevení 14,6–12. Neexistuje významnější úkol než předložit hynoucímu světu toto „poslední varování“.

Během letošního modlitebního týdne se budeme do hloubky zabývat těmito důležitými poselstvími, v jejichž středu je Ježíš Kristus a jeho spravedlnost. On sám touží po tom, abychom s ním bezvýhradně a úplně sjednotili svoje životy.

Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí, které Bůh povolal v konkrétní době dějin světa. Má zvěstovat důležité poselství, které je možné světu předávat právě v této době prostřednictvím poselství tří andělů ze Zjevení.

Nyní nastal čas, kdy se máme věnovat zkoumání tohoto poselství, kdy se má[1]me modlit s otevřeným srdcem za Boží vedení a plně se Bohu odevzdat a říci mu: „Půjdeme a budeme zvěstovat poselství tří andělů.“

Ať vám Bůh během tohoto celosvětového modlitebního týdne bohatě žehná.

Ted N. C. Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne


Přednášky modlitebního týdne CASD 2021


ADRESA: Suvorovova 478, 742 42 Šenov u N. Jičína