ADRA reaguje na mimořádnou událost v ČR

Humanitární organizace ADRA krátce po události vypsala veřejnou sbírku na pomoc lidem postižených tornádem. Darovat můžete snadno přes:

  • Darujme – SOS Tornádo v ČR  nebo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.
  • Poslat můžete i DMS ADRA 30/60/90 na číslo 87 777.

ADRA v těchto chvílích situaci prostřednictvím vedoucího oddělení mimořádných událostí Josefa Koláčka monitoruje a připravuje podmínky na zapojení dobrovolníků a Krizových intervenčních ADRA týmů pro psychosociální pomoc lidem, jakmile to situace a záchranné složky na místě umožní.

ADRA všem ochotným sestrám, bratřím i sborům děkuje za zaslané finanční příspěvky. Pomoc zasaženým lidem bude však dlouhodobá. Vaše materiální dary (řešíme aktuálně lokální skladování) i zapojení dobrovolníků přijdou vhod v následujících dnech a týdnech, vždy však v návaznosti na koordinaci s obecními úřady a složkami Integrovaného
záchranného systému.

Pro další informace, vývoj situace a možnosti zapojení sledujte naše www.adra.cz a sociální sítě ADRA.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Obnovení bohoslužeb

Vážení návštěvníci stránek sboru Nový Jičín,

s potěšením Vám můžeme oznámit, že od 15.5.2021 09:00 budou obnoveny bohoslužby v našem sboru na ulici Suvorovova 478, Nový Jičín, a to v plném rozsahu (sobotní škola a kázání) při respektování opatření „3R“, tzn. respirátory/roušky – dezinfekce rukou – rozestupy 2m (s výjimkou členů jedné domácnosti).

Těšíme se na Vás a přejeme Vám Boží požehnání.

Pozvánka na přednášky – Naděje pro život a zdraví

Vážení návštěvníci,

děkujeme Vám všem za účast na přednáškách, která byla v opravdu hojném počtu. Záznam přednášek je k dispozici na této stránce níže.

Přejeme Vám Boží požehnání a těšíme se na brzkou shledanou.


Záznam z přednášek:

„Covid-19 aktuálně – jak z toho ven“
VIDEO | AUDIO

„Imunita v akci“
VIDEO | AUDIO


Slovo povzbuzení

Milé sestry, milí bratři, mladí lidé, členové sborových společenství,

je to už něco málo přes rok, co žijeme v „divném“ čase. Naše děti jsou unavené z distanční výuky. Mladým lidem, a nejen jim, chybí sociální kontakt. Starší a nemocní patří k nejohroženějším. Mnozí z nás zažili i to, jaké to je, když přijdete o svého blízkého.

Prožíváme pocity únavy, vyčerpání, frustrace, nejistoty, strachu. V naší společnosti se objevuje ztráta důvěry v kohokoliv, chaos, hledání viníka či viníků, roste počet lidí závislých na čemkoliv, lidí hledajících pomoc, začínají být mnohem víc vidět sociální rozdíly, existenční problémy, rozkoly v rodinách.

Když začala pandemie spojená s covidem-19, nikoho z nás nenapadlo, že to bude všechno trvat tak dlouho. Neuměli jsme si představit, o co všechno, co jsme považovali za samozřejmé, přijdeme. Říká se, že krize ukážou pravou tvář lidí, společnosti.

Jsme vděčni za vlnu solidarity a ochotu mnohých z vás i v této době být tu pro druhé. Jsme vděčni za zdravotníky, učitele, rodiče a další, kteří každý den dělají všechno pro to, aby se život nezastavil a byl kvalitní a k něčemu. Víme, že není jednoduché nevidět se, nepotkávat se naživo, neprožívat společenství. Děkujeme, že se zajímáte o ty, kteří jsou na okraji, osamoceni. Jsme vděčni za vás členy, za představitele sborů, protože díky vám církev funguje a naplňuje svoje poslání. Díky vám vzniklo mnoho aktivit, které vytvářejí společenství, pomáhají, hledají cestu k potřebným. Jsme vděčni i za vaši věrnost v přinášení vašich darů a desátků. Velice si toho vážíme. Chceme vám poděkovat, že i v tomto čase žijete své křesťanství v praxi. Chceme vám poděkovat, že se sdílíte s nadějí v Ježíšův návrat.

Někdy se stane, že chceme slyšet něco, co jsme ještě neslyšeli. Ale někdy je důležité zaslechnout to, co je staré, známé a důležité.

Ježíš Kristus řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Matouš 11,28–30) Bůh je s námi ve všem, v čem se nacházíme my. Je s námi i v čase, který prožíváme právě teď. Neupínejme se k laciným vysvětlením, ke zkratkovitým řešením, nehledejme mesiáše mezi lidmi. Hledejme a upínejme se na Boha. Svoji cestu svěřme Hospodinu, doufejme v něho, on sám bude jednat.

Oficiální informace CASD ohledně vakcín proti COVID-19

Nabízíme vám dokument, který obsahuje vyjádření k vakcínám proti COVID-19, které společně vydalo oddělení zdraví Generální konference CASD, Biblický badatelský institut, Farmaceutická fakulta a Fakulta veřejného zdraví Loma Linda University.

Přejeme Boží pokoj, moudrost, a ochranu.ADRESA: Suvorovova 478, 742 42 Šenov u N. Jičína